vrijdag 20 november 2009

marokko


Godsdienst
De grondwet van Marokko bepaalt dat de islam de staatsgodsdienst van Marokko is[7]. De grondwet bepaalt bovendien dat dit aspect van de grondwet niet veranderd kan worden door een grondwetsherziening[8]. 98,7% van de bevolking zijn soennitische moslims, 1,1% christenen en 0,2% joden[9]. Marokko kent geen godsdienstvrijheid. Zo is het moslims verboden zich te bekeren tot een andere godsdienst, controleert de politie in Casablanca dat er geen Marokkanen binnen in een kerk gaan en kunnen marokkaanse moslims die zich bekeren tot het christendom niet gedoopt worden[10]. Het christendom is aanwezig in Marokko sinds de Romeinse tijd. In de achtste eeuw verspreidde zich de islam. Het land telt vijftien katholieke scholen. Marokko is sinds de oprichting in 1969 lid van de Organisatie van de Islamitische Conferentie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten